Xem xét các chính sách ưu đãi về tiền thuế đất giao thông thủy lợi

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế vừa có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu rà soát để xem xét các chính sách ưu đãi về tiền thuế đất đối với các đơn vị khai thác thủy lợi.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Căn cứ vào Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005, đất giao thông thủy lợi được Nhà nước giao đất sẽ không thu tiền sử dụng đất; đất sử dụng để xây dựng công trình công cộng không có mục đích kinh doanh được xem xét miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất.

Để có cơ sở miễn tiền thuê đất của các đơn vị khai thác thủy lợi và Chi nhánh, Xí nghiệp trực thuộc được Nhà nước cho thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc, nhà quản lý, nhà điều hành, nhà làm việc, nhà kho, cơ sở sản xuất, sửa chữa -bảo dưỡng công trình thủy lợi thuộc phạm vi công trình đầu mối như nhà máy nước, trạm bơm, trạm điều hành, Tổng cục Thuế đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quản lý báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của các đơn vị này.  

Trên cơ sở đó Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định chính sách ưu đãi về tiền thuê đất.

(T.H)