Xử lý hạch toán khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Tổng cục Thuế vừa có văn bản chỉ đạo cơ quan Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát các khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vì hiện có một số khoản thu mà cơ quan Thuế địa phương tổng hợp chưa đúng mã chương gây khó cho Kho bạc Nhà nước trong việc hạch toán và điều tiết các khoản thu này.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Kho bạc Nhà nước cho biết, cơ quan này đã gặp vướng mắc trong việc xử lý hoạch toán và điều tiết một số khoản thu phạt, tịch thu; phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do vậy, KBNN đã trình Bộ Tài chính và thống nhất phương án xử lý hạch toán khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản như sau:

Đối với trường hợp giấy phép do Trung ương cấp ( Tổng cục Đại chất và Khoáng sản cấp phép), khi đơn vị được cấp phép và nộp tiền vào NSNN sẽ hạch toán theo mã chương 026, thực hiện điều tiết ngân sách Trung ương 70% và ngân sách địa phương 30%.

Đối với trường hợp giấy phép do UBND tỉnh cấp phép (giao Sở Tài nguyên- Môi trường thực hiện) khi đơn vị được cấp phép và nộp tiền vào NSNN sẽ được hạch toán theo mã chưuơng 426, thực hiện điều tiết ngân sách địa phương 100%.

Tổng cục Thuế đề nghị cơ quan Thuế các tỉnh theo dõi và rà soát, phối hợp với KBNN đồng cấp để hạch toán các khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đảm bảo đúng mã chương theo quy định. Khi phát hiện sai sót, cơ quan Thuế phải lập Giấy điều chỉnh thu NSNN để KBNN điều chỉnh.

(T.H)