Xử lý lỗi khi thực hiện giao dịch điện tử

Thông tư 110/2015/TT-BTC quy định rõ, trường hợp người nộp thuế (NNT) gặp sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử do lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của NNT thì NNT phải tự khắc phục sự cố, nếu không tự khắc phục được thì báo cơ quan thuế quản lý trực tiếp để hỗ trợ.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Khi đến hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế mà hệ thống kỹ thuật của NNT vẫn chưa được khắc phục thì NNT thực hiện nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc bưu chính, nộp thuế trực tiếp tại ngân hàng thương mại. Nếu do lỗi hạ tầng kỹ thuật của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, của ngân hàng thì các đơn vị này phải thông báo cho NNT biết và phải chịu trách nhiệm về hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế của NNT gửi đến cơ quan thuế không đúng thời hạn.

Trường hợp lỗi do Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế thì Tổng cục Thuế phải thông báo cho NNT biết qua Trang thông tin điện tử Tổng cục Thuế. NNT không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nộp chậm hồ sơ thuế điện tử, được miễn tiền chậm nộp trong thời gian do lỗi sự cố hạ tầng kỹ thuật Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

(T.H)