Xử lý thế nào khi Cty TNHH nhiều thành viên "lách" luật?

Liệu có sự khác biệt trong cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) giữa doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH có hai thành viên trở lên, cũng như cách xử lý khi các công ty TNHH hai thành viên có ý định lách luật?

Bà Nguyễn Thị Cúc đang giải đáp thắc mắc về thuế TNCNBà Nguyễn Thị Cúc đang giải đáp thắc mắc về thuế TNCN

Công ty Vạn An Sinh: Doanh nghiệp A là doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp này được miễn thuế TNCN sau khi doanh nghiệp của anh ta đã nộp thuế TNDN. Nhưng khi doanh nghiệp này chuyển thành công ty TNHH có hai thành viên trở lên (ví dụ thêm vợ anh ta) thì hai cổ đông này lại phải nộp thuế TNCN. Xin bà giải thích tại sao có sự khác biệt ấy?

Cơ quan thuế sẽ xử lý ra sao khi một công ty TNHH có nhiều thành viên nhưng để lách thuế TNCN đã chuyển cho tên một người để hoạt động như một doanh nghiệp tư nhân, còn việc phân phối lợi nhuận thì thỏa thuận trong một hợp đồng riêng.

Bà Nguyễn Thị Cúc - Thành viên ban soạn thảo luật Thuế TNCN  và các văn bản hướng dẫn luật này cho biết: Doanh nghiệp tư nhân hiện đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và nộp thuế theo Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN). Khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, chủ doanh nghiệp tư nhân không được tính chi phí tiền lương, tiền công vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Thu nhập từ kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân cũng chính là thu nhập của chủ doanh nghiệp tư nhân đã nộp thuế TNDN nên không nộp thuế TNCN.

Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn là người được hội đồng quản trị đề cử hoặc được thuê, được nhận tiền lương, tiền công và khoản chi lương cho giám đốc được hạch toán vào chi phí của công ty TNHH. Sau khi nộp thuế TNDN 28%, thu nhập sau thuế của công ty TNHH sẽ được chia cho những thành viên góp vốn. Nếu giám đốc công ty TNHH có góp vốn và được chia lãi thì khoản thu nhập này là thu nhập nhận được từ hoạt động đầu tư vốn và nộp thuế với thuế suất 5%.

Việc thành lập công ty TNHH hay doanh nghiệp tư nhân phải đảm bảo đủ các điều kiện và được cơ quan cấp giấy phép kinh doanh thẩm định, bên cạnh đó giám đốc doanh nghiệp, công ty phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thủ tục, hồ sơ cũng như tính chính xác, trung thực trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như kê khai, nộp thuế theo qui định của pháp luật.

(Theo Tuổi Trẻ điện tử)