Yêu cầu doanh nghiệp sớm điều chỉnh lỗi sai dữ liệu trên hồ sơ khai thuế

(eFinance Online) -Cục Thuế TP Hà Nội cho biết đã phát hiện những nội dung sai sót trên hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp thông qua ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS).
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Để đảm bảo dữ liệu quản lý thuế được chính xác, hạn chế sai sót, gây phiền hà đến doanh nghiệp, Cục Thuế TP Hà Nội xin thông báo những nội dung tờ khai mà doanh nghiệp đã khai sai cần chỉnh sửa, hướng dẫn cách chỉnh sửa; đồng thời thông báo những nội dung sai sót đã có nhiều đơn vị mắc phải để Quý Doanh nghiệp lưu ý khi thực hiện khai thuế.

Theo Cục Thuế TP Hà Nội, việc sai sót này là vi phạm Điều 8 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Để giảm thiểu sai sót, ảnh hưởng đến dữ liệu về thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp - Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh lỗi sai mà quý Doanh nghiệp đang mắc phải theo thống kê và hướng dẫn tại thông báo này.

Để hạn chế việc cán bộ thuế phải đôn đốc kê khai, xử lý vi phạm hành chính do kê khai sai, Cục Thuế TP Hà Nội mong doanh nghiệp khai điều chỉnh sửa lỗi sớm nhất có thể.

Trường hợp còn chưa rõ cần hướng dẫn, đề nghị Quý Doanh nghiệp liên hệ tới bộ phận Kê khai - Kế toán của Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

Link các tài liệu tải về: (Tài liệu huớng dẫn kê khai sai + Phụ lục VD minh họa)

Link Download 1   hoặc   Link Download 2

(T.H)