Yêu cầu ngân hàng nhanh chóng cung cấp các dịch vụ NTĐT

Cục thuế Bình Dương vừa gửi văn bản tới Chi nhánh Ngân Hàng TNHH Indovina tại Bình Dương trả lời về việc gia hạn thời gian nộp thuế điện tử của đơn vị này.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cục thuế Bình Dương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 về những giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-02016 và công văn số 4534/UB-KTTH ngày 24/12/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương  về triển khai khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử.

Ngày 03/06/2015 Cục Thuế đã có công văn số 5307/CT-TT&HT về việc triển khai nộp thuế điện tử, theo đó thì người nộp thuế là tổ chức kinh doanh (Công ty, doanh nghiệp) được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương phải thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử. Thời gian thực hiện: Chậm nhất đến ngày 31/07/2015, khi nộp tiền thuế vào NSNN các doanh nghiệp phải thực hiện theo hình thức nộp thuế điện tử.

Đồng thời ngày 18/6/2015 Bộ Tài chính đã có công văn số 8111/BTC-TCT gửi các Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh, ... về việc phối hợp cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử, theo đó thì để tạo thuận lợi cho các Doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị các Ngân hàng nêu trên phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng và cung cấp các dịch vụ nộp thuế điện tử trong thời gian sớm nhất.

Vì vậy, Cục Thuế Bình Dương đề nghị Ngân hàng triển khai cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử và thực hiện nộp thuế điện tử theo các văn bản hướng dẫn nêu trên.

(T.H)