Yêu cầu triển khai thí điểm ủy nhiệm thu đảm bảo áp dụng phương thức điện tử

Ngày 17/12/2015, Bộ Tài chính đã có Công văn số 18834/BTC-TCT về việc triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Theo đó, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Cục thuế TP Đà Nẵng nghiên cứu xây dựng Đề án khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, thí điểm tại quận Hải Châu và huyện Hòa Vang từ 1/1/2016 tới 31/12/2016.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Để việc thí điểm triển khai thành công, Chủ tịch UBND thành phố giao UBND quận Hải Châu, huyện Hòa Vang phối hợp với Mặt trận tổ quốc quận, huyện tập trung chỉ đạo cơ quan thuế, các cơ quan có liên quan, trên địa bàn, phối hợp với các đơn vị nhận ủy nhiệm thu tổ chức thực hiện việc cơ quan thuế thí điểm ủy nhiệm cho tổ chức thu thuế đảm bảo không gây xáo trộn về việc kinh doanh và việc nộp thuế của hộ kinh doanh, kết hợp giữa nhiệm vụ thu và chi ngân sách trên địa bàn.

Đối với công tác tuyên truyền, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở thông tin và truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình thành phố, báo Đà Nẵng, Cổng thông tin điện tử thành phố và UBND các quận phối hợp với Cục thuế Thành phố, Chi cục thuế quận Hải Châu, Chi cục thuế huyện Hòa Vang, xây dựng chuyên mục, chuyên đề tập trung tuyên truyền về mục đích, yêu cầu và nội dung triển khai việc cơ quan thuế ủy nhiệm cho tổ chức thu thuế như các hình thức nộp thuế, các dịch vụ hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh nộp thuế, các lợi ích mang lại cho hộ kinh doanh, địa chỉ nhận thông tin phản hồi từ hộ kinh doanh và người dân trong quá trình thực hiện...), đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế.

Cục thuế Thành phố, Chi cục thuế quận Hải Châu, Chi cục thuế huyện Hòa Vang chuẩn bị nội dung liên quan để cung cấp Sở thông tin và truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình thành phố, báo Đà Nẵng, Cổng thông tin điện tử thành phố để triển khai công tác tuyên truyền.

Đặc biệt, Cục thuế Thành phố cần phối hợp với các đơn vị ủy nhiệm thu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các Chi cục thuế quận Hải Châu, Chi cục thuế huyện Hòa Vang triển khai thí điểm đảm bảo áp dụng các phương thức điện tử tại các khâu truyền dữ liệu, đối soát dữ liệu, nộp thuế vào ngân sách; chứng từ thu thuế do đơn vị nhận ủy nhiệm thu phát hành và được quản  lý, sử dụng theo quy định như đối với hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn thông thường; không để phát sinh nợ thuế. Đơn vị nhận ủy nhiệm thu bị xử lý vi phạm về thuế theo quy định hiện hành nếu chậm nộp thuế từ ủy nhiệm thu vào NSNN hoặc bị xử phạt theo hợp đồng ủy nhiệm thu nếu có tỷ lệ nợ thuế trên 5%, thực hiện đôn đốc và thu nợ thuế, phối hợp với cơ quan thuế cưỡng chế thuế (nếu có); cấp mã số thuế khác cho đơn vị ủy nhiệm thu để thực hiện nộp thuế thay cho hộ kinh doanh vào ngân sách nhà nước, tách riêng khỏi nghĩa vụ nộp thuế của đơn vị nhận ủy nhiệm thu; chậm nhất là ngày thứ 10 tháng thứ 2 của quý sau quý phát sinh việc ủy nhiệm thu thuế báo cáo UBND thành phố và Bộ Tài chính về kết quả triển khai và các vướng mắc phát sinh.

UBND thành phố giao Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Kho bạc Nhà nước Hải Châu, Kho bạc Nhà nước Hòa Vang phối hợp với Cục Thuế thành phố, Chi cục thuế quận Hải Châu, Chi cục thuế huyện Hòa Vang và đơn vị ủy nhiệm thu tổ chức thực hiện hạch toán số thu thuế của hộ kinh doanh phù hợp với việc nộp thuế thông qua đơn vị nhận ủy nhiệm thu, hỗ trợ đối soát trong quá trình thực hiện.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – CN Đà Nẵng yêu cầu các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố có các giải pháp hỗ trợ kinh doanh, đơn vị ủy nhiệm thu thuế thực hiện các dịch vụ nộp thuế qua ngân hàng đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện.

Đồng thời, yêu cầu Bưu điện Đà Nẵng (đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế) thực hiện việc ủy nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh như một nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp trên địa bàn.

(T.H)