Athena tư vấn miễn phí an ninh mạng cho doanh nghiệp

Để hỗ trợ các doanh nghiệp kịp thời xử lý các sự cố và vấn đề về an ninh mạng, Trung tâm Ứng cứu máy tính & An ninh mạng Athena đã lập Hotline tư vấn miễn phí theo số (08) 3824 4041 - 090 78 79 477.

Athena tư vấn miễn phí an ninh mạng cho doanh nghiệp

Việc xây dựng hệ thống mạng và đảm bảo cho hệ thống mạng thông tin của doanh nghiệp vận hành một cách ổn định, hiệu quả là một việc làm tương đối khó khăn. Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp, tổ chức đều đã có hệ thống mạng máy tính. Tuy nhiên, công tác tư vấn thiết kế thường không tốt hoặc thậm chí không có tư vấn dẫn đến hệ thống mạng không được an toàn, và thậm chí không phát huy hết được hiệu quả của những thiết bị, phần mềm đắt tiền đã đầu tư. Các doanh nghiệp còn phải thường xuyên đối mặt với các nguy cơ tấn công và phá hoại từ bên ngoài. Đôi khi khi có các sự cố về hệ thống mạng mà doanh nghiệp không thể khắc phục được…

Để giúp các doanh nghiệp khắc phục được điểm yếu này, Trung tâm Ứng cứu máy tính & An ninh mạng Athena đã ra đời để đáp ứng cho các doanh nghiệp. Với các dịch vụ kiểm tra an ninh mạng, tư vấn thiết kế hệ thống mạng, tư vấn thiết kế hệ thống Website…. Được biết, mới đây Trung tâm đã tiến hành kiểm tra an ninh mạng thành công cho các hệ thống lớn như Công ty Bảo hiểm, ngân hàng, thiết lập hệ thống E-Learning của Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM hay các Website lớn như website lienket247.com, thiết lập an ninh cho hệ thống thương mại điện tử www.veer.vn.

Đặc biệt, để hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức có nhu cầu có thể liên hệ bất cứ khi nào, Trung tâm Ứng cứu máy tính & An ninh mạng Athena đã lập đường Hotline tư vấn miễn phí theo số (08) 3824 4041 - 090 78 79 477 tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể được tư vấn từ các chuyên gia và xử lý kịp thời các sự cố và các vấn đề về an ninh mạng.

(PV)