Miễn phí chuyển tiền giữa VietinBank và PG Bank

Từ ngày 5/11/2015, VietinBank và PG Bank triển khai chương trình miễn phí chuyển tiền giữa VietinBank và PG Bank đối với mọi đối tượng khách hàng.

Miễn phí chuyển tiền giữa VietinBank và PG Bank

Theo đó, khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân có nhu cầu chuyển tiền tại quầy, InternetBanking và MobileBanking giữa VietinBank và PG Bank sẽ được hoàn toàn miễn phí từ ngày 5/11/2015.

Trước đó, ngày 22/5/2015, tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết Hồ sơ sáp nhập PG Bank vào VietinBank và Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa VietinBank và Petrolimex. Hiện nay, VietinBank đã hoàn thiện bộ hồ sơ sáp nhập nộp lên Ngân hàng Nhà nước và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương sáp nhập PG Bank vào VietinBank

Sáp nhập PG Bank vào VietinBank sẽ mang lại nhiều giá trị thặng dư, có tính ổn định lâu dài cho khách hàng, người lao động và cổ đông của cả hai ngân hàng. Thực hiện sáp nhập, VietinBank sẽ kế thừa toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ của PG Bank đối với khách hàng theo đúng quy định của pháp luật, quy định của Ngân hàng Nhà nước; đồng thời đảm bảo mang lại dịch vụ với chất lượng cao nhất, tạo ra nhiều giá trị nhất cho các khách hàng hiện hữu của PG Bank.

(PV)