MISA miễn phí phần mềm quản trị quan hệ khách hàng

Từ 15/9, bộ cài ứng dụng và tài liệu hướng dẫn dùng chương trình CRM.NET 2008 Express sẽ được cung cấp đồng thời với phiên bản thu phí Professional.

MISA miễn phí phần mềm quản trị quan hệ khách hàng

Phần mềm quản trị quan hệ khách hàng của MISA (xem tại đây www.misa.com.vn) được phát triển trên nền công nghệ Microsoft .NET. Chương trình không chỉ cung thông tin hỗ trợ cho các quyết định kinh doanh của lãnh đạo doanh nghiệp mà còn là công cụ tác nghiệp hàng ngày của nhân viên.

Với MISA CRM.NET 2008, toàn bộ các công đoạn của quá trình kinh doanh từ marketing, bán hàng đến hỗ trợ sau bán hàng được tích hợp chặt chẽ với nhau, sử dụng thông tin thống nhất từ khâu đầu đến khâu cuối. Chương trình còn có các tiện ích và công cụ hỗ trợ như gửi thư trực tiếp, bằng e-mail hoặc tin nhắn SMS...

(Theo Vnexpess)