Ngân hàng cho ứng trước tiền bán chứng khoán

Đây là dịch vụ mới được áp dụng cho nhà đầu tư chứng khoán của Công ty Chứng khoán Gia Quyền (EPS), sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử và giao dịch chứng khoán, thông qua tài khoản mở tại Ngân hàng Đông Á.

Ngân hàng cho ứng trước tiền bán chứng khoán

Dịch vụ được triển khai ở chế độ tự động. Các thủ tục đăng kí vay được thực hiện ở mọi nơi thông qua Ineternet sau kết quả khớp lệnh. Ngân hàng sẽ tự động chuyển tiền vào tài khoản của nhà đầu tư mở tại ngân hàng.

Các khoản thanh lí vay, ghi số tiền vào tài khoản sẽ được hệ thống ngân hàng điện tử thực hiện tự động ngay sau khi tiền bán chứng khoán chuyển vào tài khoản.

Dịch vụ này được chính thức triển khai từ ngày 14/11.

(Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam)