Tiêu chí lựa chọn phần mềm kế toán

Ngoài tiêu chí về sản phẩm, dịch vụ, giá hợp lý, bạn cần phải tìm hiểu các vấn đề sau:
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

- Xác định yêu cầu thực tế của doanh nghiệp trước khi lựa chọn sản phẩm.

- Sản phẩm được sử dụng rộng rãi nhất trên thị trường.

- Lựa chọn đối tác lớn và có thương hiệu.

- Yêu cầu trình bày demo sản phẩm.

- Đến thăm nhà cung cấp.

- Tìm hiểu qua các khách hàng đã sử dụng sản phẩm của nhà cung cấp.

- Giá bán của sản phẩm.

- Thời điểm lựa chọn mua sản phẩm.

Lý tưởng nhất là ta bắt đầu sự lựa chọn trước khi bắt đầu triển khai ứng dụng 6 tháng. Lưu ý là triển khai vào ngay cuối năm hoặc đầu năm mới không phải là thời gian tốt.

Chúng ta phải xác định rất rõ:

1. Khi nào bắt đầu quá trình lựa chọn?

2. Khi nào sẽ ra quyết định?

3. Khi nào sẽ bắt đầu việc triển khai?

4. Khi nào việc triển khai sẽ kết thúc?

Lựa chọn thông qua đấu thầu:

Nếu như giải pháp của doanh nghiệp bạn yêu cầu có quy mô và chi phí lớn, thì nên tổ chức đấu thầu. Tài liệu mời thầu giúp ta tin chắc chắn là tất cả các nhà cung cấp đều lựa chọn trên cùng một tiêu chuẩn và các bảng trả lời sẽ giúp ta dễ dàng theo dõi và so sánh.

(Theo Diễn đàn Doanh nghiệp)