Tiếp nhận, sửa chữa sản phẩm tin học qua 1080

Bưu điện Hà Nội vừa mở dịch vụ tiếp nhận và sửa chữa các sản phẩm tin học tại địa chỉ khách hàng qua tổng đài 1080. Sau 1 hoặc 2 giờ kể từ khi gọi điện thoại, các chuyên gia tin học sẽ đến tận địa chỉ khách hàng để phục vụ.

Nortel giới thiệu giải pháp "Trung tâm hỗ trợ khách hàng 6.0"

Với hàng loạt tính năng và ưu điểm vượt trội như tăng hiệu quả trong việc tiếp xúc với khách hàng, đơn giản hóa trung tâm hỗ trợ và quan hệ khách hàng của doanh nghiệp (DN)... giải pháp "Trung tâm hỗ trợ khách hàng 6.0" được Nortel giới thiệu vừa qua đã tạo ra bước đột phá trong quan hệ hỗ trợ khách hàng của các DN.

Vinaphone khuyến mãi lớn

Từ ngày 25/10 đến hết 25/12/2007, Công ty Vinaphone tổ chức chương trình khuyến mãi "Tài khoản nhân ba, thêm quà chia sẻ".