Vay ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết

Hiện nay, ACB triển khai chương trình “Vay ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết” với lãi suất đặc biệt chỉ từ 9,5%/năm dành cho khách hàng cá nhân đã hoặc đang vay tại ACB và là hội viên Blue Diamond.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Chương trình áp dụng đối với các khoản vay có thế chấp như: vay tiêu dùng; vay mua nhà, đất; xây dựng, sửa chữa nhà; mua xe ô tô và các khoản vay tín chấp.

Luôn hướng đến lợi ích của khách hàng, chương trình “Vay ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết” của ACB được triển khai nhằm gia tăng ưu đãi và giảm áp lực trả nợ cho khách hàng như: thời gian ân hạn vốn vay đến 2 năm, tăng thời hạn vay vốn đối với các khoản vay có thế chấp và đặc biệt là giảm lãi suất đối với các khoản vay của chương trình để phục vụ tối đa các nhu cầu của khách hàng.

(TK)