VinaPhone tung khuyến mại ngày Vàng

Chương trình khuyến mại ngày Vàng của Vinaphone được triển khai vào ngày 17/6/2015, nhà mạng sẽ tặng 50% giá trị thẻ nạp cho TB ezCom, thuê bao trả sau chuyển sang trả trước/thuê bao trả trước khôi phục lại số/thuê bao trả trước đổi số trước và trong thời gian khuyến mãi.

VinaPhone tung khuyến mại ngày Vàng

Cụ thể, khi thực hiện nạp tiền (nạp thẻ) trong thời gian khuyến mại, khách hàng VinaPhone sẽ được tặng 50% giá trị các thẻ nạp trong thời gian khuyến mại, trong đó: 25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào Tài khoản KM (dùng để gọi và nhắn tin liên mạng), 25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào Tài khoản KM1 (dùng để gọi và nhắn tin nội mạng VNPT). Bên cạnh đó, khách hàng nạp thẻ còn được tặng thêm 100% ngày sử dụng của thẻ cho các thuê bao VinaCard, Vina365, VinaText.

Đối với các thuê bao kích hoạt hòa mạng mới của các chương trình khuyến mại trước đây được hưởng khuyến mại nạp thẻ, nếu nạp thẻ trong ngày Vàng sẽ được hưởng khuyến mại như sau: Nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại (của chương trình KM trước đây) thì tiếp tục được hưởng khuyến mại của ngày Vàng. Còn chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại (của chương trình KM trước đây), nếu nạp thẻ trong ngày Vàng: hưởng chính sách khuyến mại của ngày Vàng (25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào tài khoản KM, 25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào TK KM1).

Số lượng thẻ nạp trong thời gian KM ngày vàng sẽ cộng gộp vào số lượng vào thẻ nạp đầu tiên của chương trình KM trước đây. Từ 0h00 ngày 10/06/2015 trở đi, nếu thuê bao vẫn chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được KM, mà nạp thẻ, thì vẫn hưởng chính sách KM nạp thẻ của chương trình KM Hoà mạng mới trước đây; Nếu thuê bao nạp đã đủ số lượng thẻ đầu tiên được KM, mà nạp thẻ, thì hưởng chính sách như quy định đối với các TBTT khác.

(Theo VnMedia)