Tuổi trẻ Bộ Tài chính hướng về Đại hội Đảng Bộ

Song song với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội các cấp, ngay từ đầu năm 2010, Đảng uỷ Bộ Tài chính đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động trong toàn cơ quan Bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Anh Phạm Đức Hưng là một cán bộ trẻ, công tác tại phòng Nghiệp vụ 6 Cục Tài chính doanh nghiệp từ năm 2007, trong quá trình công tác anh luôn cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với nhiệm vụ chủ yếu được phân công: chuyên quản tài chính doanh nghiệp Tổng Công ty Xăng Dầu Việt Nam; tham gia xây dựng cơ chế chính sách về quyết toán bù lỗ kinh doanh dầu và xử lý lỗ kinh doanh mặt hàng xăng của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; Thẩm định, cấp phát và quản lý kinh phí thực hiện các Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia do Bộ Kế hoạch đầu tư chủ trì; tham gia xây dựng cơ chế quản lý chi tiêu kinh phí XTĐT quốc gia và tổng hợp chung tình hình thực hiện kinh phí XTĐT quốc gia của các Bộ ngành; tổng hợp Tài chính doanh nghiệp của Cục; đầu mối Tổ triển khai thí điểm Tabmis tại Cục; thẩm định về tài chính dự án đầu tư nước ngoài các lĩnh vực dầu khí, xăng dầu; công nghiệp nặng, khai khoáng, năng lượng và hoá chất...

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình công tác do thời gian công tác và kinh nghiệm còn ít, đối tượng và phạm vi quản lý rộng, nhưng với sự cố gắng nổ lực của bản thân và được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Phòng chuyên môn, lãnh đạo Cục và sự giúp đỡ hỗ trợ của các đồng nghiệp, trong thời gian qua, anh Phạm Đức Hưng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là xử lý các bộ hồ sơ dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và Việt Nam ra nước ngoài trong các lĩnh vực dầu khí, xăng dầu, điện, hàng không, khoáng sản, dịch vụ; tổng hợp các nội dung có liên quan phục vụ các buổi làm việc của lãnh đạo Bộ với các Tập đoàn và Tổ chức quốc tế; Tích cực làm đầu mối trong việc tổ chức triển khai nhập dữ liệu giai đoạn thí điểm dự án Tabmis tại Cục Tài chính doanh nghiệp trong năm 2009.

Với cương vị là Uỷ viên BCH Chi đoàn Cục Tài chính doanh nghiệp anh Phạm Đức Hưng luôn là người cán bộ đoàn gương mẫu, tích cực hưởng ứng, tham gia và động viên các đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn Thanh niên Cục TCDN hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Chi đoàn Thanh niên TCDN và Đoàn Bộ phát động.

Với các thành tích đã đạt được trong quá trình công tác và rèn luyện, trong 2 năm liên tục 2008 và 2009 anh đã được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở và được Hội đồng thi đua khen thưởng Cục TCDN nhất trí đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen.