Điểm danh một số thư viện đẹp và hoành tráng nhất thế giới

Những địa điểm lý tưởng cho việc học tập và nghiên cứu.

Điểm danh một số thư viện đẹp và hoành tráng nhất thế giới

 

 

(Theo GanK)