Mày tưởng bố chúng mày giống nhau à?

Giống nhau ở điểm gì?
Mày tưởng bố chúng mày giống nhau à?

 

 

Mày tưởng bố chúng mày giống nhau à?

 

((Theo GanK)