Nếu như các thương hiệu nổi tiếng... may váy cưới

Danh sách bao gồm những ông lớn của làng công nghệ.
Nếu như các thương hiệu nổi tiếng... may váy cưới

 

(Theo GanK)