Những chiếc sandwich không ai nỡ ăn

Vì chúng được làm quá đẹp.

Những chiếc sandwich không ai nỡ ăn

 

(Theo GanK)