Những hình ảnh nghệ thuật cực kỳ độc đáo

Những hình ảnh cực "chất" và sáng tạo.

Dàn trống dưa hấu.Dàn trống dưa hấu.

 

 

Xếp số từ sách.

Đan thòng lọng...

Voi lai muỗi.Quảng cáo sữa. 
(Theo GanK)