Tranh vui: Chép bài thời công nghệ

Khi thầy giáo kêu học sinh chép bài, các học sinh đồng loạt giơ máy ảnh lên chụp bảng...

Tranh vui: Chép bài thời công nghệ
 
 
 
Tranh vui: Chép bài thời công nghệ
Tranh vui: Chép bài thời công nghệ
Tranh vui: Chép bài thời công nghệ

(Theo Tiin)