"Vũ khí" nào bền nhất the Avengers?

Đúng không?

"Vũ khí" nào bền nhất the Avengers?

 

 

 

(Theo GanK)