Xây thế giới Game of Throne Level: Minecraft

Bạn nghĩ sao về thành phố này?

Xây thế giới Game of Throne Level: Minecraft

 

 

Xây thế giới Game of Throne Level: Minecraft

 

(Theo GanK)