Giáo trình Lập trình hướng đối tượng với Java bằng tiếng Việt

Học viện SaigonTech đang biên soạn Giáo trình Lập trình hướng đối tượng với Java bằng tiếng Việt, có thể áp dụng cho sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ ba.

Ảnh minh hoạ.Ảnh minh hoạ.

Nội dung Giáo trình có thể tham khảo tại: http://www.javavietnam.org/javavn/mvnforum/viewthread_thread,22670.

Mỗi bài học đều bắt đầu bằng một phát biểu bài toán, rồi dẫn dắt người đọc qua một tiến trình tư duy, thiết kế từng bước, bước trước hỗ trợ bước sau, để cuối cùng có thể hoàn thành một giải pháp hoàn chỉnh có thể giải quyết vấn đề đã đặt ra.

Đây không phải là tài liệu tra cứu ngôn ngữ lập trình Java mà là tài liệu giúp phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề bằng Java. Sau khi trang bị tốt kỹ năng giải quyết vấn đề, người sử dụng có thể chọn thêm tài liệu khác để tham khảo.

Trong giáo trình, các thuật ngữ được trình bày theo cách lúc đầu có cả tiếng Việt kèm theo nguyên bản tiếng Anh, sau đó sẽ chỉ sử dụng tiếng Anh.

(Xuân Bách)