Kiểm tra chỉ số IQ trực tuyến bằng hình ảnh

Dù không thạo tiếng Anh nhưng bạn vẫn có thể dễ dàng kiểm tra chỉ số IQ của mình thông qua trang web: www.petalia.org/igtest.htm
Kiểm tra chỉ số IQ trực tuyến bằng hình ảnh

Trang web www.petalia.org/iqtest.htm ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm tra chỉ số IQ bằng hình ảnh.

Phương thức chủ yếu là trắc nghiệm, bạn sẽ chọn 1 trong 8 đáp án được đưa ra để có một đáp án đúng. Cứ như thế, bạn sẽ được trả lời 39 câu hỏi với thời gian cho phép là 40 phút.

Cách trắc nghiệm gần như là một trò chơi sẽ tạo nên sự hứng thú. Sau khi đến câu hỏi thứ 39, nhấp chọn vào Menu - Submit là có thể biết ngay kết quả. Hi vọng bạn sẽ được trang web đánh giá chỉ số IQ tương đối cao sau khi làm xong bài trắc nghiệm này.