Kiểm tra virus trực tu‎yến với Virus Total

Không cần cài đặt bất kỳ phần mềm diệt virus nào, bạn vẫn kiểm tra nhanh một file nào đó trước khi dùng, thậm chí có thể kiểm tra một file với cùng lúc nhiều phần mềm diệt virus khác nhau.

Trắc nghiệm giao thông đường bộ trên www.cannao.com

Trắc nghiệm và nâng cao kiến thức với cannao.com

Bạn có muốn kiểm tra trình độ của mình thông qua những bài trắc nghiệm kiến thức?Trang web www.cannao.com sẽ đem đến cho bạn một cách kiểm tra trắc nghiệm hoàn toàn mới và bạn sẽ có một nguồn tham khảo thông tin rất có giá trị.

Website tra từ điển trực tuyến

Nếu bạn cần phải tra nghĩa của một từ nào đó trong tài liệu mà bên cạnh lại không có cuốn từ điển in và máy tính thì lại không cài đặt từ điển Lạc Việt thì thật là bí phải không?

Website giúp bạn "tút" ảnh nghiệp dư

Dịch vụ chỉnh sửa ảnh trực tuyến Pixernate với nhiều cải tiến đã ra mắt người dùng tại địa chỉ http://pixenate.com. Một điều hay là chẳng cần đăng ký cũng có thể sử dụng được dịch vụ này.