Website chuyên biệt về bảo hiểm xã hội

Trang tin điện tử tuyên truyền về các chế độ, chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội (BHXH) tại địa chỉ www.baohiemxahoi.gov.vn vừa được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chính thức khai trương ngày 29/12/2010.

Đã có "cầu nối" giữa người lao động, người sử dụng lao động và mọi người dân với BHXH Việt Nam.

Đã có "cầu nối" giữa người lao động, người sử dụng lao động và mọi người dân với BHXH Việt Nam.

Các chuyên mục chính gồm: Giới thiệu về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của BHXH Việt Nam và các đơn vị trực thuộc; các thủ tục hành chính và các biểu mẫu; giải đáp chế độ chính sách (ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất…); các văn bản, hoạt động chỉ đạo của ngành, bộ, cơ quan liên quan; góp ý chế độ chính sách; góp ý dự thảo; danh mục thuốc…

Cũng tại website này, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ triển khai các hoạt động dịch vụ công về thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp; tạo diễn đàn cho người lao động và người sử dụng lao động thảo luận về các chính sách an sinh xã hội.

Bà Đỗ Thị Xuân Phương, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chia sẻ, việc thiết lập trang tin điện tử của BHXH Việt Nam trên Internet thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của BHXH Việt Nam trong việc đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Đồng thời, tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực thông tin nhằm đạt được những mục tiêu của chính sách BHYT, BHXH, phục vụ những yêu cầu thiết thực của các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nâng cao hơn niềm tin của nhân dân đối với các chính sách an ninh xã hội.

Website này sẽ thực sự là cầu nối giữa người lao động, người sử dụng lao động và mọi người dân với BHXH Việt Nam.

“Thông qua website, cơ quan bảo hiểm xã hội cũng sẽ xây dựng mối liên hệ trực tuyến giữa Bảo hiểm Xã hội Việt Nam với Chính phủ và với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước”, bà Phương cho biết thêm.

(Xuân Bách)