Website học tiếng anh hữu ích dành cho bạn

Tầm quan trọng của tiếng Anh thì có lẽ chúng ta không cần bàn đến.
Website học tiếng anh hữu ích dành cho bạn

Và chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng đều đã từng được bạn bè hoặc các phương tiện thông tin đại chúng giới thiệu về một số website học tiếng anh hay, bằng cấp quốc tế. Địa chỉ website http://www.globaledu.com.vn là một điển hình. bạn hãy bớt chút thời gian truy nhập vào website này xem sao.

Tuy nhiên, để có được đầy đủ thông tin và nguồn tư liệu phong phú của Website này bạn cần phải chi một khoản lệ phí mua thẻ ProCard để sử dụng. 250.00VNĐ cho 3 tháng, 450.000VNĐ cho 6 tháng và 650.000VNĐ cho 10 tháng.